Έτσι ξέρουν να μεγαλώνουν την Τουρκία…

Η Τουρκία γενικώς είναι μια πολύ προβλέψιμη χώρα αναφορικά με την εξωτερική της πολιτική.Αφενός ότι κάνει πρώτα το προαναγγέλει κατά δεύτερο λόγω είναι τόσο μονοδιάστατη στους χειρισμούς της καθώς για το κάθε θέμα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτούργησε σε κάποιο αντίστοιχο στην μικρή ιστορία της.

Έτσι λοιπόν με οδηγό την Κύπρο μας λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στην Συρία. Αρχικά γίνεται η πολεμική επιχείρηση όταν είναι σίγουρη ότι θα στεφθεί από επιτυχία εφόσον βέβαια έχει και τις ευλογίες των μεγάλων δυνάμεων. Σε δεύτερο χρόνο έρχονται οι μετανάστες ή υπάρχουν φίλοι πληθυσμοί προς αυτήν που κατοικούν ήδη στον τόπο αυτόν. Στην συνέχεια και σε τρίτο χρόνο χτίζουν τζαμιά,σχολεία και δημιουργούν οτιδήποτε απαιτείται για την διάδοση των οθωμανικών-μουσουλμανικών ιδεών και τέλος ζητούν και απαιτούν την προσάρτηση του εδάφους στην Τουρκία.

Αυτό έκαναν,αυτό ξέρουν και αυτό ξεκίνησαν να  κάνουν στην Συρία.Ξεκίνησε αρχικά από το Βόρειο κομμάτι της,άρχισε λοιπόν να χτίζει τζαμιά,σχολεία καθώς και οικιστικές μονάδες όπως προαναφέραμε με λίγα λόγια άρχισε η πολιτική της αφομοίωσης του πληθυσμού με τελικό σκοπό την προσάρτηση του εδάφους.Βέβαια τώρα έχουν και επιπλέον συμμάχους. Αρχικά το Πακιστάν καθώς και το Κατάρ που είναι και ο χορηγός της υπόθεσης.

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp