Αγανάκτηση Αμβρόσιου για την ΔΙΣ – Ποδοπατείται η εκκλησιαστική πράξη και παράδοση

Ανοικτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος  Ιερώνυμο και προς όλα τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων  Αμβρόσιος.

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος στην επιστολή του αναφέρει ότι η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικά με την ώρα τελέσεως της Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου της 164ης Συνοδικής Περιόδου παραβιάζουν και καταπατούν την κανονική τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Μεγάλην οδύνην ησθάνθην εις τήν καρδίαν μου σήμερον καθώς ανέγνωσα τήν Ανακοίνωσιν τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου καί τήν ληφθείσαν Απόφασιν περί τής ώρας τελέσεως τής Αναστασίμου θείας λειτουργίας κατά το εσπέρας τού Μεγάλου Σαββάτου. Ίδού το σχετικόν απόσπασμα:

«Ως πρός τήν Ακολουθία τής Αναστάσεως η Ιερά Σύνοδος…… απεφάσισε ομόφωνα, κάνοντας χρήση τής Οικονομίας τήςΕκκλησίας, …..τήν προσαρμογή τής ώρας τελετής τής Αναστασεω στίς 9.00 μ.μ. τού Μεγάλου Σαββάτου. Η Τελετή θά πραγματοποιηθεί στό προαύλιο τών Ιερών Ναών…..καί θά ακολουθήσει η Αναστάσιμη
Θεία Λειτουργία εντός τού Ιερού Ναού».

Όθεν μέ βαθυτάτην οδύνην ψυχής γονυκλινής προσπίπτω ενώπιόν Σας καί ένδακρυς αποτολμώ νά καταγγείλω πρός Υμάς, ότι διά τής Αποφάσεως ταύτης ακυρούται καί ποδοπατείται η εκκλησιαστική πράξις καί Παράδοσις, ήτις, ως γνωστόν, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΚΟΝ ΝΑ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 24ώρου!

Παρά ταύτα οι ευλαβέστατοι Εφημέριοι τής Εκκλησίας μας, συμφώνως πρός τό καταρτισθέν Πρόγραμμα, θα τελέσουν τήν θείαν λειτουργίαν καί τό πρωΐ τού Μεγάλου Σαββάτου (ήτοι τήν πρώτην Ανάστασιν) καί περί τήν 22αν ώραν τής αυτής ημέρας ……..(δηλ. δευτέραν (!) θείαν λειτουργίαν), τήν Αναστάσιμον τοιαύτην! Τούτο όμως απαγορεύεται ρητώς!

Ιδού η απόδειξις: Πλήν τής προφορικής Παραδόσεως, εις τό ΠΗΔΑΛΙΟΝ καταχωρίζονται επί λέξει τά εξής:

«Νά μή γίνωνται δύο λειτουργίαι εν μιά ημέρα εις μίαν καί τήν αυτήν τράπεζαν. Ουκ έξεστιν εν μιά τραπέζη κατά τήν αυτήν δύο λειτουργίας ειπείν, ουδέ εν τή αυτή τραπέζη, εν ή ο Επίσκοπος ελειτούργησε, τόν Πρεσβύτερον εν εκείνη τή ημέρα λειτουργήσαι.

Αλλά καί οι ημέτεροι ιερείς, οι δύο φοραίς λειτουργούντες, τάχα δια παρρησίαν, βαρέως αμαρτάνουν, καί άς παύσουν εις τό εξής τό άτοπον τούτο» (Βλ. ΠΗΔΑΛΙΟΝ, Εκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, σελ. 90).

Όθεν, καταθέτων ενώπιον Υμών τήν απορίαν τής ψυχής μου, εμπιστεύομαι εις έκαστον εξ Υμών τήν προάσπισιν καί τήν διαφύλαξιν ακεραίας τής Ορθοδόξου ΗΜΩΝ Παραδόσεως! Ήτοι η τελετή τής Αναστάσεως πρέπει νά τελεσθή τήν 12ην μεταμεσονύχτιον ώραν, καί έπειτα νά ακολουθήση, ως είθισται, η ΑΝΑΣΤΆΣΙΜΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ.

Επικαλούμενος τήν εκ μέρους Υμών κατανόησιν καί ευχόμενος πρός Υμάς ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, παρακαλώ διά τά καθ Υμάς άνευ τινός αναβολής.

Επί δέ τούτοις, διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp