Αν έχεις αμαρτήματα, μην απελπίζεσαι…

Αν έχεις αμαρτήματα, μην απελπίζεσαι. Δεν παύω διαρκώς αυτά τα λόγια να τα επαναλαμβάνω. Ακόμα και αν αμαρτάνεις κάθε ημέρα, κάθε ημέρα να μετανοείς. Ας κάνουμε ό,τι ακριβώς και με τα σπίτια τα παλιά που είναι ετοιμόρροπα: αφαιρούμε τα παλαιά και σάπια υλικά και τ’ αντικαθιστούμε με καινούργια και δεν λησμονούμε διαρκώς να τα περιποιούμαστε.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Μοιραστείτε το

Σας προτείνουμε