Από τα μεγαλύτερα θαύματα του Αγ. Πορφυρίου, (πραγματικά συγκλονιστικό)

Τα αδύνατα παρά τοις ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ!

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp