Γέροντας Δωρόθεος: ” H λαβίδα είναι η Παναγία σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλές Παναγίες ή ο κάθε ένας να έχει τη δική του”

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp