Από αντρόγυνο… Στρατιώτες του Χριστού

Δυο διαφορετικές μοναχικές κουρές στην Ρωσία…

Όταν ένα αντρόγυνο  αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή τους στον Θεό, με ένα ιδιαίτερο  απόλυτο τρόπο.

Και εγένετο: Μοναχός Γαλάκτιον και Μοναχή  Επιστήμη.

 

 

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp