Ηλεκτρονική ταυτότητα το 2022 (Βίντεο). Όλοι θα πάρουν από έναν προσωπικό αριθμό από την γέννησή τους

Ηλεκτρονική ταυτότητα το 2022.Όλοι θα πάρουν από έναν προσωπικό αριθμό από την γέννησή τους.Αυτά περιγράφουν και τα χρόνια της αποκάλυψης και τα πρωτόκολλα των σοφών. Όλοι θα έχουν έναν αριθμό που χωρίς αυτόν δεν θα μπορούν να αγοράζουν και να πουλούν. Κανείς δε θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνον αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του Αποκ.13,17 έτσι πρώτα θα μας κάνουν αριθμούς και όλα θα τα βάλουν στο τσιπ της ταυτότητας αυτής και έπειτα θα σου το χαράξουν στο ανθρώπινο σώμα.

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp