Θαυμαστό σημείο στην Ορθόδοξη Σερβία: Σταυρός πλημμύρισε στο μύρο!

Κατά καιρούς, ο Κύριος μας υπενθυμίζει ότι είναι ανάμεσά μας με τέτοιο τρόπο ώστε κανένας επιστήμονας και καμία επιστήμη να μην μπορεί να αποδείξει αυτό που ο Θεός μας δίνει ως “απόδειξη” και ευλογία…

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp