Με το τέλος του Αντιχρίστου έχουμε και το τέλος της Ιστορίας

Εἰς αὐτὴν τὴν ὁμιλίαν ξεκαθαρίζονται ὁρισμένα βασικὰ θέματα, εἰς τὰ ὁποῖα πλεῖστοι Χριστιανοὶ ὄχι μόνον ἔχουν ἄγνοιαν, ἀλλὰ πιστεύουν ἄλλ᾿ ἀντ᾿ ἄλλων, μιμούμενοι τοὺς Χιλιαστάς!

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp