Μη θησαυρίζεις στη Γη αλλά στον Ουρανό

Πατερικό Ανθολόγιο

Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος, και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου.
Όπως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο, έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης.
Εκτοπίζει την κενοδοξία η κρυφή πνευματική εργασία, και διώχνει την υπερηφάνεια, το να μην εξουθενώνεις κανέναν.
Ιδίωμα της κενοδοξίας είναι η υποκρισία και το ψεύδος, ενώ της υπερηφάνειας, ή οίηση και ο φθόνος.
Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά.
Ησυχία, προσευχή, αγάπη, και εγκράτεια, είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς.
Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ακάθαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού.
Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού.
Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού.
Την ηδονή εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θεληματική είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια.
Ύλη των παθών είναι η φιλαργυρία, γιατί αυξάνει τις ηδονές
.
Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp