Μόρφου Νεόφυτος. Στην επιδημία αυτή με τα υπερβολικά μέτρα, όποιος κοινωνεί κάνει ομολογία πίστεως

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

 

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp