Μόρφου Νεόφυτος: «Ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν». Ἀπὸ τὴ Σαρακοστὴ στὸ Πάσχα καὶ ἀπὸ τὸ Πάσχα στὴν Πεντηκοστή

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου ἐκφωνεῖ τὸ «Εὐαγγέλιον τῆς Διαθήκης»

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp