Μόρφου: Στην Εκκλησία έρχονται αυτοί που γνωρίζουν ότι είναι άρρωστοι και θέλουν να θεραπευτούν

Μόρφου: Στην Εκκλησία έρχονται αυτοί που γνωρίζουν ότι είναι άρρωστοι και θέλουν να θεραπευτούν

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp