Οι ΗΠΑ στηρίζουν αναγκαστικά (όχι από συμπάθεια) το Οικ. Πατριαρχείο γιατί ξέρουν πως αν αυτό αφανιστεί, την θέση του θα την κληρονομήσει η Μόσχα

Οι ΗΠΑ στηρίζουν αναγκαστικά (όχι από συμπάθεια) το Οικ. Πατριαρχείο γιατί ξέρουν πως αν αυτό αφανιστεί, την θέση του θα την κληρονομήσει η Μόσχα

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp