Οι τρεις γεννήσεις του ανθρώπου

Ο άνθρωπος γεννάται και αναγεννάται.
Μία φορά εις τον φυσικό κόσμο της ύλης και δύο φορές εις τον πνευματικό κόσμον.
Ιδού τι έλεγε μεταξύ άλλων για το θέμα αυτό η Αγία Συγκλητική:
Τρεις φορές γεννιόμαστε κατά το διάστημα του βίου μας:
Μία και ανεπανάληπτον φορά από τη μητέρα μας. Στην περίπτωση αυτή από γην προερχόμεθα και εις γην πορευομεθα.
Κατά τις υπόλοιπες δύο γεννήσεις μετατιθεμεθα από την γην στον ουρανόν.
Από αυτές η μία γέννηση είναι η γέννηση της Χαρίτος, η οποία πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος και την ονομάζουμε αληθώς παλιγγενεσίαν.
Η δευτέρα πάλι γέννηση επιτυγχάνεται δια της μετανοίας και των κόπων των καλών και ενάρετων πράξεων, στην οποίαν και εμείς τώρα έχουμε σταθεί.

Πόσον πολλές και πόσον μεγάλες είναι οι δωρεές του Θεού!

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp