Ο γέρος χωρικός και ο παππάς…

Ρώτησε κάποτε ένας άγιος παππάς ένα γέρο χωρικό ενορίτη του, τι κάνει όλες αυτές τις ώρες στην εκκλησία, καθήμενος μπρος στον Χριστό, κι εκείνος αναφώνησε:
“με κοιτάζει και Τον κοιτάζω”!

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp