Πιό πάτο ἀπ’ τόν πάτο….

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης, δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ

Ἄν κάποιος τό ἔλεγε πέρσι θά τόν χαρακτήριζαν τουλάχιστον ὡς ψεκασμένο καί συνωμοσιολόγο… Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν πανήγυρή του κλειστός… Φρουρούμενος μέ ἐντολή κρατική… Ὅπως τότε ἡ κουστωδία τόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ… Μήπως ἔρθουν οἱ Μαθητές τό βράδυ καί τόν κλέψουν… Λέγοντας ὅτι ἀναστήθηκε…

Ὁ Πολιοῦχος τῆς Κέρκυρας, λοιπόν, σέ ἀποκλεισμό… Ἐκεῖνος πού ἔσωσε τό νησί ἀπό τήν ἀρρώστια καί τόν θάνατο… Ὅπως, τίς προάλλες, ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας στήν Πάτρα, ἡ ἁγία Βαρβάρα στήν Δράμα, ὁ ἅγιος Νικόλαος στόν Βόλο…

Ἀλήθεια, πότε καταλύθηκαν οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτείας; Πότε ἡ Ἐκκλησία ἔπαυσε νά ὁρίζει τά τοῦ οἴκου της καί ἀστυνομοκρατεῖται; Ἀπό πότε οἱ σχέσεις συναλληλίας μεταβλήθηκαν σέ σχέσεις ὑπαλληλίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός… τήν Πολιτεία;

Ἀλλά καί ποῦ εἶναι τό πλῆθος τῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι θά προτάξουν οὐσιαστικῶς τά στήθη τους ἐνώπιον τῆς κατάλυσης τῶν Συνταγματικῶς κατοχυρωμένων; Ποῦ καί τό πλῆθος ἑτέρων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων; Πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, οὐδείς ὁμιλεῖ… Παντοῦ φόβος… Ἀφωνία…

Θαρρεῖς καί ἡ ὁμολογία τῶν Συναξαρίων εἶναι ἕνα παραμύθι… Ἴσως ἀπ’ τό φόβο μερικῶν γιά ἐνδεχόμενη διακοπή τῆς μισθοδοσίας τους… Ἴσως ἀπό φόβο γιά παύση ἱερατικῶν «ἐξελίξεων»… Τῆς λεγόμενης καριέρας… Σέ ἄδειους, βέβαια, ναούς… Πάντοτε ὅμως μέ ὠμοφόριο καί ράβδο… Ἡ ὑποταγή στόν Καίσαρα πρωτοφανής…

Καί οἱ πιστοί ψάχνοντας γιά εὐλογημένες καί ἅγιες «πίσω πόρτες»… Γιά «πόρτες» πού ὁδηγοῦν στήν ὄντως Ἑνότητα… Πέφτοντας ἀπό τά σύννεφα γιά Ἱεράρχες πού τόσο χρόνια ἔγραφαν καί μιλοῦσαν περί  ἁγίων καί τώρα ὁμιλοῦν περί θεόσταλτων πολιτικῶν πού κλείνουν τίς ἐκκλησίες, γιά νά «σώσουν» τό ποίμνιο… Ξεχνώντας ὅτι μέ κλειστές ἐκκλησίες, ἡ ἱερωσύνη ἀκυρώνεται…

Μόνο ἕνα δέν εἴδαμε ἀκόμη… Τήν ἄμεση ἐνεργοποίηση κρατικῆς ἐντολῆς γιά τήν ἀφαίρεση ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας κάθε λέξεως ἀναφερομένης σέ ἴαση θαυματουργική, ὥστε νά μήν ὑφίσταται πρόκληση κινδύνου γιά τήν δημόσια ὑγεία…

Ἀφοῦ καί γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἡ Πολιτεία «ἐξουσιοδοτήθηκε» νά ἀποφανθεῖ περί τοῦ δικαιώματος ἤ μή τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν πιστῶν…!!! Ἡ πολιτεία πού νομιμοποιεῖ τίς ἐκτρώσεις… Δηλαδή, τήν ἀφαίρεση ζωῆς ἀγέννητων παιδιῶν…

Ποῦ ζοῦμε…; Τί ζοῦμε…; Πιό πάτο ἀπ’ τόν πάτο…

Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης, δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ

πηγή

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp