Πλεονεκτήματα γιὰ ἐμβολιασμένους;

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ τὶς ἐνέργειες ὁρισμένων κρατῶν (βλ. Δανία, Σερβία κ.ἂ.) εἶναι προαποφασισμένη ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ “πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ”.

Στὸν σχεδιασμὸ αὐτὸ τὸ ρόλο τοῦ “εἰσηγητή” τὸν εἶχε ὁ κὸς Μητσοτάκης. Τελικὰ λόγω μὴ ἐπάρκειας ἐμβολίων, ἔχει γίνει ἀναστολὴ ἐφαρμογῆς “μέχρι νεωτέρας”. Ὅμως ἡ εἰσήγηση δὲν ἀνεστάλη προκειμένου νὰ καλλιεργηθεῖ ἡ σκέψη στοὺς Εὐρωπαίους πολίτες.

Προχωρώντας οἱ ἐμβολιασμοί, δειλὰ-δειλὰ τὸ ἀναφέρουν πλέον κι ἄλλοι ἡγέτες…».

Ἡ καγκελάριος ἐπανέλαβε ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν πρόκειται νὰ καταστεῖ ὑποχρεωτικός. Θὰ ἔρθει ὅμως ἡ στιγμὴ ποὺ…

πάρα πολλοὶ θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ κάνουν καὶ πὼς ἂν τότε ὁρισμένοι δὲν θέλουν, «θὰ πρέπει ἐνδεχομένως νὰ γίνει ἕνας διαχωρισμὸς καὶ νὰ ποῦμε: ὅποιος δὲν θέλει, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ κάνει καὶ συγκεκριμένα πράγματα», εἶπε χαρακτηριστικά, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ἡ καγκελάριος ἀπέρριψε πάντως τὸ ἐνδεχόμενο προνομιακῆς μεταχείρισης γιὰ ἐμβολιασμένους στὴν παροῦσα φάση διότι «δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν μποροῦν παρόλα αὐτὰ νὰ μεταδώσουν τὸν ἰὸ σὲ τρίτους».

dw.com

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp