Ποιος είναι ο αληθινός πλούτος;

Πλούτος αληθινός δεν είναι το να πλουτίζεις αλλά το να μη θέλεις να πλουτίζεις. Άραγε καταλάβατε αυτό που σας είπα; Εκείνος που θέλει να πλουτίσει έχει ανάγκη από κτήματα και χρήματα, ενώ εκείνος που δεν θέλει να πλουτίσει είναι πάντοτε πλούσιος.
Αν θέλεις να έχεις χρήματα περιφρόνησε τα χρήματα, αν θέλεις να πλουτίσεις αγάπησε τη φτώχεια. Γιατί τέτοια είναι τα παράδοξα του Θεού, δεν θέλει να γίνεις πλούσιος με τη δική σου προσπάθεια, αλλά με τη δική Του Χάρη. Γιατί το χαρακτηριστικό του πλούσιου δεν είναι να κατέχει πολλά, αλλά να μην έχει ανάγκη από πολλά.
Ας περιφρονούμε λοιπόν τον παρόντα πλούτο, για να μπορέσουμε να βρούμε τον αληθινό πλούτο.
Άς περιγελάσουμε την παρούσα ευημερία, για να επιτύχουμε εκείνα τα ανέκφραστα και κρυμμένα αγαθά.
Ας θεωρούμε ότι τα παρόντα είναι ένα μηδέν, για να μπορέσουμε να φλογισθουμε από τον πόθο των μελλόντων αγαθών.
Δεν είναι δυνατόν, εκείνος που είναι προσηλωμένος στα παρόντα, να δεχθεί κάποτε και να γεμίσει από τον πόθο εκείνων των ανέκφραστων αγαθών.
Όπως ακριβώς, όταν κάποια τσίμπλα επικάθεται στα μάτια του σώματος, έτσι και η επιθυμία των παρόντων, όταν σκοτίζει το λογισμό, δεν αφήνει να ιδεί κανείς καθαρά κάτι από αυτά που πρέπει να κάνει.
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp