Πως θα είναι η ζωή μετά τον Θάνατο

Αρχ. Σάββας Αγιορείτης

-Υπήρχε ένας θεοφρούρητος τόπος στον Άδη!
-Θα αφθαρτοποιηθεί όλη η κτίση,
όλη η δημιουργία θα μεταμορφωθεί!

σχόλιο Γ.Θ : Συγκλονιστική ομιλία για την ζωή μας στο μέλλον! Βρείτε χρόνο να την παρακολουθήσετε

https://yiorgosthalassis.blogspot.com

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp