Τα τρία αποσπάσματα του Ευαγγελίου που θα ήταν αρκετά ακόμα και αν δεν είχε διασωθεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο

 Γέροντας Εφραίμ Σκήτη Αγίου Ανδρέα 

 

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp