Τι σημαίνει το «Αλληλούια»;

Το αλληλούια είναι δοξολογία του αοράτου Θεού.

Λέγεται, ότι όπως τα Χερουβείμ (λένε) το «Άγιος, Άγιος, Άγιος», οι Άγγελοι υμνούν τον Θεό μ’ αυτή την λέξη.
Αυτό μας το παρέδωσαν Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι το άκουσαν οι ίδιοι, όπως ο Ησαΐας τα Σεραφείμ (Ησ. 6,3).
Διαιρείται το ”αλληλούια” ως εξής.
«Αλ», Θεός,

«ηλ», ισχυρός,

«ούια», κραταιός

Μέγας Αθανάσιος

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp