Τον βρήκανε νεκρό σε στάση προσευχής

Μοναχός Γεννάδιος Μπουρούλεα- 96 ετών- Μοναστήρι Νεάμτζου, Έτσι τον βρήκανε νεκρό στο κελί του, 3 Σεπτεμβρίου 2021.
Αείποτε προσευχόμενος…
Την ευχή Του να έχουμε!

Εντωμεταξύ στα Καρούλια του Άθωνα…
Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Σάββα του Σερβικού στο Καρούλια. Η καλοκαιρινή μας τραπεζαρία


πηγή

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp