Το ΝΑΤΟ παρέλαβε όπλα stand off για πρόγραμμα που παίρνει μέρος η Ελλάδα (…αλλά όχι η Τουρκία)

Την 1η Σεπτεμβρίου η NATO Support & Procurement Agency (NSPA) παρέλαβε το πρώτο από τα τρία φορτία όπλων stand-off για το 2020, τα οποία αποκτώνται μέσα από μια πολυεθνική πρωτοβουλία 13 κρατών-μελών του NATO και ενός εταίρου.

Τα όπλα, που παράγονται στις ΗΠΑ, φτάνουν 3 με 12 μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η συνολική αξία της προμήθειας υπερβαίνει τα $44 εκατομμύρια

Με αφετηρία τη Σύνοδο της Ουαλίας το 2014, η πρωτοβουλία προσφέρει στα μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν ένα πλαίσιο να αποκτήσουν κατευθυνόμενα όπλα αέρος-εδάφους με έναν προσιτό και ευέλικτο τρόπο. Επιπλέον, μέσα από τη συνεργασία οι συμμετέχοντες έχουν πετύχει να μειώσουν το κόστος απόκτησης των όπλων κατά 15-20%. Στην πρωτοβουλία παίρνει μέρος η Ελλάδα, μαζί με το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το NATO, ακόμα ένα όφελος είναι ότι οι συμμετέχοντες είναι ικανοί να αντλήσουν όπλα standoff από τα αποθέματα των άλλων χωρών ευκολότερα, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιχειρήσεων ή σε μια πιθανή κρίση. Αυτή η ευελιξία σημαίνει ότι οι χρόνοι αναμονής μπορεί να μειωθούν από μήνες σε εβδομάδες ή ημέρες.

Αναγνωρίζοντας αυτά τα οφέλη, οι συμμετέχοντες έχουν αυξήσει τις παραγγελίες τους. Η πιο πρόσφατη παραγγελία, αξίας $44 εκατ., είναι τουλάχιστον διπλάσια από την πρώτη πολυεθνική παραγγελία. Ο αριθμός των διαφορετικών πυρομαχικών και εξαρτημάτων που αποκτώνται μέσω του προγράμματος έχει επίσης επεκταθεί – από τέσσερα σε 15. Δυστυχώς, είναι άγνωστες οι ποσότητες όπλων που αγοράζονται για κάθε μέλος της πρωτοβουλίας ξεχωριστά.

Το 2021 το πρόγραμμα αναμένεται να προσφέρει περισσότερα οφέλη καθώς δημιουργείται η πρώτη πολυεθνική αποθήκη πυρομαχικών.

 

Πηγή:https://www.ptisidiastima.com/nato-munitions-project-delivers-one-year-ahead-of-schedule/

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp