Φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του Αγίου Νικηφόρου

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος σέ νεαρή ἡλικία, στήν Ἀλεξάνδρεια.

Ο Άγιος Νικηφόρος σε νεαρή ηλικία στην Αλεξάνδρεια

 

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος μοναχός, στήν Χίο.

Ο Άγιος Νικηφόρος μοναχός στην Χίο

 

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὡς μοναχός μέ τόν Γέροντά του, ἅγιο Ἄνθιμο τῆς Χίου.

Ο Άγιος Νικηφόρος με τον γέροντά του Άγιο Άνθιμο της Χίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ

Ο Άγιος των λεπρών

 

Οἱ δύο Ἅγιοι μέ τροφίμους τοῦ Λωβοκομείου τῆς Χίου.

Οι δύο Άγιοι με τρόφιμους του Λωβοκομείου της Χίου

 

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος στά τελευταῖα του χρόνια, στό κελλάκι του, στόν Νοσοκομεῖο Λοιμωδῶν Νόσων Ἁγίας Βαρβάρας Ἀθηνῶν.

Ο Άγιος στα τελευταία χρόνια της ζωής του στο νοσοκομείο Λοιμωδών νόσων στην Αθήνα.

 

 

 

πηγή

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp