Ἐπειδὴ συχνὰ ἀκοῦμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν τὸν ἐφαρμόζουμε, μήπως αὐτὸ ἀποβεῖ σὲ καταδίκη μας;

Ἀπόκρισις: Ἔστω καὶ ἂν δὲν τὸν ἐφαρμόζουμε, ὅμως ἂν κατηγορήσουμε τὸν ἑαυτό μας, ἐπειδὴ τὸν ἀκοῦμε, ἀλλὰ τὸν παραβαίνουμε, αὐτό, τὸ ὅτι κατηγοροῦμε τὸν ἑαυτό μας, εἶναι ἕνα μέρος τῆς σωτηρίας.

Ἀγίου Ἀναστασίου Σιναΐτου.

(Φιλοκαλία ΕΠΕ 13Γ σελ. 151)

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp