Ὅλοι οἱ πιστοί νά δώσουμε ἕνα ἠχηρό μήνυμα τό Πάσχα!

Προκειμένου νά ἑορτάσουμε πανηγυρικά τό Πάσχα, πρέπει ὅλοι οἱ πιστοί νά προσέλθουμε στούς Ναούς καί νά ἀπαιτήσουμε νά ἀνοίξουν!

Τά ἐμβόλια μεταδίδουν τόν ἰό!

Δέν ἔχουμε κυβερνήσεις, ἀλλά πράκτορες τοῦ ἐξωτερικού!

Δυστυχῶς, ἔτσι ὅπως κατήντησαν τά σχολεῖα, καλύτερα νά μήν ἀνοίξουν.

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp