Επίκαιρα

Μιχάλης Χριστοδουλίδης: ΟΙ Γερμανοί καταργούν τις ανεμογεννήτριες και τις ξεστοκάρουν στην Ελλάδα- μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχουμε με τα αιολικά πάρκα