Ορθοδοξία

Αν θέλεις να σκεπαστούν οι αμαρτίες από τον Κύριο, μη φανερώσεις στους ανθρώπους ότι έχεις αρετές.

Όταν δεις κανένα και στεναχωρειται επειδή τον πρόσβαλαν πολύ, να ξέρεις ότι αφού γέμισε με λογισμούς κενοδοξίας, τώρα με αηδία και αποστροφή θερίζει ότι έσπειρε στην καρδιά του.
Εκείνος που απόλαυσε τις ηδονές πέρα από το μέτρο, με εκατονταπλασιες θλίψεις και στεναχώριες θα πληρώσει την αφθονία των ηδονών.
Εκείνος που αδικείται από κάποιον και δεν ζητεί το δίκαιο του από αυτόν που τον αδικεί, δείχνει ότι πιστεύει στον Χριστό και εκατονταπλασια λαμβάνει στην παρούσα ζωή και ζωή αιώνια κληρονομεί.
Μνήμη Θεού είναι πόνος της καρδιάς για χάρη του σεβασμού προς το Θεό. Ο καθένας που λησμονεί το Θεό, στρέφεται στις ηδονές του βίου και γίνεται αναίσθητος.
Αν θέλεις ακατάπαυστα να θυμάσαι το Θεό, μην αποκρουεις ως άδικες τις θλίψεις που σου έρχονται, αλλά υπομενε τις συλλογιζομενος ότι δίκαια έρχονται. Γιατί η υπομονή, με κάθε θλίψη ξαναθέτει σε κίνηση τη μνήμη, ενώ η χαυνωση λιγοστεύει το νοερο φρόνημα της καρδιάς και με την ανάπαυση φέρνει τη λησμοσύνη του Θεού.
Αν θέλεις να σκεπαστούν οι αμαρτίες από τον Κύριο, μη φανερώσεις στους ανθρώπους ότι έχεις αρετές. Γιατί ότι κάνουμε γι’ αυτές, αυτό και ο Θεός κάνει για εκείνες.
Αν κρύψεις την αρετή σου, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα κάνεις αρετή. Γιατί αρετή δεν είναι μόνο να κρύβουμε τα καλά, αλλά και το να μη σκεφτόμαστε τίποτε από όσα ο Θεός απαγορεύει.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής