Επίκαιρα

Ανοήτος ή μειοδότης όποιος επιδιώξει προσφυγή στην Χάγη με αιγιαλίτιδα στα 6 μίλια

Ο χάρτης είναι σαφής για την σημασία της επέκτασης στα 12 μίλια
Ύποπτη σιωπή από υπουργούς για τον εθνικο κίνδυνο
Προσφυγή στην Χάγη πριν την επέκταση της αιγιαλίτιδας στα 12 μίλια παντού, είναι εθνική αυτοκτονία. Το γεγονός αυτό ενώ το γνωρίζουν όσοι έχουν βασικές γνώσεις διεθνούς δικαίου, το αποσιωπούν. Και αυτό είναι εξαιρετικά ύποπτο και ανησυχητικό.
Με απλά λόγια, προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, πρέπει να γίνει μετά την επέκταση της αιγιαλίτιδα ζώνη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, στα 12 ναυτικά μίλια. Ούτως ώστε η συζήτηση του δικαστηρίου να γίνει επί των δεδομένων που θα έχουν προκύψει μετά την άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος από την πλευρά της Ελλάδας.
Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο δεν πρόκειται να κρίνει πάνω σε υποθετική μελλοντική άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος, αλλά στα τετελεσμένα την ώρα που θα γίνει η προσφυγή. Έτσι, οι αποφάσεις του διεθνούς δικαστηρίου θα διέπονται για το Αιγαίο, υπό το καθεστώς των 6 μιλίων που ισχύει σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι με δικαστική απόφαση πλέον, η Ελλάδα μελλοντικά θα έχει απεμπολήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια.
Με απλά λόγια, όποιος επιδιώξει προσφυγή στην Χάγη πριν από την επέκταση της αιγιαλίτιδα ζώνης στα 12 μίλια, είναι εθνικός μειοδότης.

Πηγή: i-epikaira.blogspot.com