Είμαι ό,τι έχεις και δεν έχεις σ’ αυτόν τον κόσμο

Ο εχθρός καθημερινά και αμείλικτα διώκει την πίστι μου, την ελπίδα μου και την αγάπη μου. Διώκεσαι, πίστις μου.
Διώκεσαι, ελπίδα μου. Διώκεσαι, αγάπη μου. Ανδρίζου, πίστις. Ανδρίζου, ελπίδα. Ανδρίζου, αγάπη. Θάρρος, πίστις. Θάρρος, ελπίδα. Θάρρος, αγάπη. Ο Κύριος είναι υπερασπιστής σας. Ο εχθρός θα καταισχυνθή και θα φύγη, χωρίς να έχη επιτύχει τίποτε.
Ο Θεός στον πιστό: «Είμαι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η ζωή σου, η ειρήνη σου, η χαρά σου, η ευλογία σου. Ό,τι έχεις και δεν έχεις σ’ αυτόν τον κόσμο. Να είσαι λοιπόν στραμμένος προς εμένα με σέβας και με αγάπη. Μη με προσβάλλεις στο πρόσωπο του πλησίον σου. Μην περιμένεις από αλλού ό,τι έχεις ανάγκη. Εγώ έκτισα τα πάντα. Εγώ μπορώ να μεταβάλω τις πέτρες σε άρτους και να κάμω να ξεπηδήση νερό από τον βράχο. Μείνε λοιπόν πάντοτε μαζί μου, για να απολαμβάνης ειρήνη και χαρά. Ποτέ δεν θα διαψεύσω την εμπιστοσύνη σου. Πάντοτε θα σε γαληνεύω και θα σου δίνω νέα ζωή».
Αν μοιράζεσαι ό,τι έχεις με τον αδελφό σου, αν σε συνδέη μαζί του η αγάπη, όλες οι ευλογίες του Θεού είναι πάνω σου. «ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσετε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν» (Ιω. ιε’ 16). «τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά» (Ιω. ιζ’ 10).

Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης