Επίκαιρα

Εκτίναξη ακραίας φτώχειας και πείνας φέρνει ο κορονοϊός

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αποκαλύπτουν έναν αριθμό μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, που θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν συνεχιστεί η πανδημία

Επικαλούμενος στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών Daniel Buda, έθεσε, με ερώτηση του προς την Κομισιόν, την τραγική διαπίστωση ότι, «100 εκατομμύρια άνθρωποι, θα οδηγηθούν στην «ακραία φτώχεια», ζώντας με λιγότερο από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, ως αποτέλεσμα των οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19.»

Ο ίδιος είχε αναφέρει, ακόμη, ότι:

-Ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι 60 εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετώπιζαν ακραία φτώχεια λόγω της πανδημίας COVID-19, αλλά οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αποκαλύπτουν έναν αριθμό μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, που θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν συνεχιστεί η πανδημία.

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι 60 εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν ακραία φτώχεια, λόγω της COVID-19 πανδημίας αλλά οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αποκαλύπτουν έναν αριθμό μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, που θα μπορούσε να αυξηθεί, εάν η πανδημία συνεχίζεται.

Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν ότι η «ακραία φτώχεια» έχει λιγότερα από 1,90 USD την ημέρα για να ζήσει. Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν ότι η «ακραία φτώχεια» έχει λιγότερα από 1,90 USD την ημέρα για να ζήσει.

-Εάν οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας γίνουν πραγματικότητα, η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια στη μείωση της φτώχειας θα αναιρεθεί, υπογράμμιζε ο ευρωβουλευτής και ρωτούσε ποια μέτρα μπορεί να λάβει η Κομισιόν, για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας στην ΕΕ.

Δυστυχώς, με την σημερινή του απάντηση, ο Επίτροπος Schmit, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, για την λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων κατά της ακραίας φτώχειας, ομιλεί για ελάχιστους πόρους που πρόκειται να διατεθούν μέχρι το …2022 και αναφέρει ότι, τον Μάρτιο, η Κομισιόν επρόκειτο να υποβάλει σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων, όπως η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά. Δυστυχώς, εάν οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας γίνουν πραγματικότητα, η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια στη μείωση της φτώχειας θα αναιρεθεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου

Απάντηση του κ. Schmit, εξ’ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 11 Μαρτίου 2021.

«Πριν από το ξέσπασμα της κρίσης COVID-19, η φτώχεια μειώθηκε σταθερά στην ΕΕ, με σημαντική μείωση του ποσοστού σοβαρής υλικής στέρησης . Η επιδημία COVID-19 κινδυνεύει να αντιστρέψει αυτήν την πρόοδο, αν και οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι η αύξηση μπορεί να είναι περιορισμένη χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Αυτά περιλαμβάνουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ του νέου μέσου SURE (Υποστήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) και την κινητοποίηση των υπαρχόντων πόρων της ΕΕ μέσω των πακέτων CRII και CRII + Η Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021.

Ο γενικός στόχος του μηχανισμού ανάκτησης και ανθεκτικότητας είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη να αναδυθούν ισχυρότερα από την τρέχουσα κρίση και να διασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης έχουν σκοπό να μετριάσουν τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης. Αυτοί οι πόροι θα προστεθούν στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής.

Επιπλέον, το REACT-EU παρέχει πρόσθετους πόρους στην πολιτική συνοχής και στο πρόγραμμα για τους απόρους το 2021 και το 2022.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ESF +), αφιερωμένο στην απασχόληση, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα διαθέσουν τουλάχιστον 25 % των πόρων του ΕΚΤ + για κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένου του 5% για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και επιπλέον 3% για τους απόρους.

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα είναι η πυξίδα για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των αρχών του, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων, όπως η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά.»

πηγή