Επίκαιρα

Ένα επιστημονικό βιβλίο αποκάλυψη! Ιός corona – λάθος συναγερμός;

Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ λογοκρισία στήν Νέα Ἐποχή! Τό βιβλίο, τῶν κορυφαίων ἐπιστημόνων Dr. Sucharit Bhakdi καί Dr. Karina Reiss, παρ’ ὅτι σέ χρόνο μηδέν ἔγινε «Best Seller» στήν Γερμανία, ξαφνικά …ἐξαφανίσθηκε ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα της!

Γράφει ο π. Γεώργιος Χάας

Τίτλος: Κορώνα – Λάθος Συναγερμός;

Ὑπότιτλος: Ἀριθμοί, δεδομένα καί παρασκήνιο.

Ἐκδοτικός οἶκος: Goldegg, Βερολίνο, Βιέννη 2020, 159 σελίδες.

Συγγραφεῖς: Dr. Sucharit Bhakdi καί Dr. Karina Reiss.

Τό ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου μᾶς δίνει μερικά βιογραφικά στοιχεῖα τῶν συγγραφέων, τοῦ ἰατρικά διάσημου ζεύγους Bhakdi καί Reiss. Ὁ Prof. Dr. Sucharit Bhakdi εἶναι Εἰδικός ἰατρός Μικροβιολογίας καί Λοιμώδους Ἐπιδημιολογίας. Διετέλεσε γιά 22 συνεχῆ ἔτη Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Ἰατρικῆς Μικροβιολογίας καί Ὑγιεινῆς τοῦ Πανεπιστημίου Mainz τῆς Γερμανίας. Δημοσίευσε ἄνω τῶν 300 ἐπιστημονικῶν μελετῶν στούς τομεῖς τῆς Ἀνοσολογίας, Βακτηριολογίας, Ἰολογίας καί τῶν καρδιοαγγειακῶν παθήσεων.Ἡ σύζυγός του, Prof. Dr. Karina Reiss, εἶναι καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Kiel τῆς Γερμανίας, μέ 15 ἔτη δραστηριότητα στούς τομεῖς τῆς Βιοχημείας, τῶν Λοιμώξεων, τῆς Κυτταρικῆς Βιολογίας καί Ἰατρικῆς, μέ ἄνω τῶν 60 δημοσιεύσεων σέ διεθνῆ ἐπιστημονικά περιοδικά, γιά τίς ὁποῖες ἔλαβε πολυάριθμους ἐπαίνους καί βραβεῖα.

Τό βιβλίο περιέχει τά ἑξῆς 10 κεφάλαια:

  1. Ξεκίνημα – Ἀρχή ἑνός ἐφιάλτη
  2. Πόσο “ἐπικίνδυνος” εἶναι ὁ νέος “φονικός ἰός”;
  3. Ἡ κατάστασις στή Γερμανία
  4. Ὑπερβολικά πολλά; ὑπερβολικά λίγα; Τί συνέβη;
  5. Συνεπακόλουθες ζημιές – τί συνέβη στόν περίγυρο;
  6. Ἄλλες χῶρες τά ἔκαναν καλύτερα; Ἡ Σουηδία ὡς πρότυπο;
  7. Ποιά μέτρα θά ἦταν τά σωστά;
  8. Ἡ πλήρης ἀποτυχία τῶν μέσων ἐνημερώσεως
  9. Ποῦ βαδίζουμε;
  10. Ἐπίλογος

Γιά τήν παρουσίαση τῶν βασικῶν θέσεων τῶν συγγραφέων θά ἀκολουθήσουμε τήν σειρά τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου, γιά τά δέ ἀποσπάσματα ἀπό αὐτό, πού παραθέτουμε αὐτούσια σέ Ἑλληνική μετάφραση, χρησιμοποιοῦμε τήν γραμματοσειρά σέ Bold Italic. Ὅλα ξεκίνησαν σάν ἐφιάλτης. Οἱ εἰκόνες, πού ἔκαναν τόν γύρο τοῦ κόσμου κατά τούς πρώτους μῆνες τοῦ 2020 καθήλωσαν τούς πάντες σέ ἕνα θέμα: Τόν ἰό Κορώνα! Μπροστά σ’ αὐτόν τόν ἐφιάλτη δικαιολογήθηκαν τά ἀδικαιολόγητα:

«…ἔβγαινε κάποιος ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του καί βρισκόταν σέ ἕναν ἐξωπραγματικό κόσμο, οὔτε μιά ψυχή, ἄδειοι δρόμοι, ἄδειες πόλεις, ἄδειες παραλίες. Στή Γερμανία περιορίσθηκαν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅπως ποτέ ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας. Ἡ κατάρρευση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καί τῆς οἰκονομίας ἔγινε εὐρέως ἀποδεκτή.»(σελ.11) Αἰτία καί ἀφορμή ὅλων ἦταν ἕνας ἰός ἀπό τήν οἰκογένεια Κορώνα, πού ἔλαβε τήν ὀνομασία SARS-CoV2 καί ἡ σχετική ἀσθένεια τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος COVID-19. Οἱ συνηθισμένοι ἰοί ἀπό τήν οἰκογένεια Κορώνα εἶναι παγκοσμίως ὑπεύθυνοι γιά τό 10% μέ 20% τῶν συνηθισμένων κρυολογημάτων καί προκαλοῦν συμπτώματα μιᾶς κλασσικῆς γρίπης. «Ἐξ αἰτίας τῆς μικρῆς κλινικῆς σημασίας αὐτῶν τῶν ἰῶν κατά κανόνα δέν λαμβάνονται πολυδάπανα μέτρα διάγνωσης γιά τόν ἐντοπισμό λοιμώξεων ἐξ’ αἰτίας ἰῶν Κορώνα. Ἐπίσης εἶναι ἄνευ σημασίας κάθε ἀναζήτηση ἀντιϊοικῶν φαρμάκων ἤ ἐμβολίων.» (σελ.13) Ἐξαίρεση ἦταν δύο μέλη τῆς οἰκογενείας Κορώνα.

Τό 2003 τό SARS-CoV μέ θνησιμότητα 10%, ἀλλά σχετικά μικρή μεταδοτικότητα καί παγκοσμίως 774 νεκρούς, καί τό 2012 τό MERS-CoV στή Μέση Ἀνατολή, μέ 30% θνησιμότητα καί συνολικά 858 νεκρούς (σελ. 13). Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό δεύτερο κεφάλαιο, ὅπου ἀποδεικνύουν οἱ συγγραφεῖς, ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἰός δέν εἶναι οὔτε πιό ἐπικίνδυνος, οὔτε ἔχει μεγαλύτερη θνησιμότητα ἀπό ἄλλους συνηθισμένους ἰούς τῆς ἴδιας οἰκογενείας! Ἐξ’ ἀρχῆς δημιουργήθηκε τό πρόβλημα ἀπό τήν συνεργασία τῆς Πολιτικῆς μέ τά ΜΜΕ. Κάθε θετικό τέστ καταγράφηκε ὡς κροῦσμα, χωρίς διάκριση μεταξύ ἀσυμπτωματικῶν καί νοσούντων. Ἔτσι φάνηκε ὁ νέος ἰός πολύ σύντομα ὡς μία ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ὅσο περισσότερα τέστ γίνονταν, τόσο περισσότερα κρούσματα ἀνακοίνωναν τά Μ.Μ.Ε.!

Ἀκόμα μεγαλύτερη ἦταν ἡ ἀπάτη ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν. «Κάθε νεκρός, στόν ὁποῖον ἀνιχνεύθηκε ὁ ἰός, κατεγράφη ἐπίσημα στόν κατάλογο τῶν θυμάτων ἀπό Κορώνα. Αὐτό γινόταν καί γίνεται μέχρι σήμερα, παρ’ ὅτι αὐτό ἀντιβαίνει στίς ἰσχύουσες ἰατρικές ὁδηγίες» (σελ.18) Σημειωτέον, ὅτι, τόσο στήν διεξαγωγή καί στήν καταγραφή τῶν τέστ, ὅσο καί στήν ἀνακοίνωση τῶν κρουσμάτων καί στήν πρόταση περιοριστικῶν μέτρων παίζει ἀποφασιστικό ρόλο στή Γερμανία τό Ἰνστιτοῦτο Robert Koch, τό ὁποῖο εἶχε πρωτοστατήσει στήν σύνταξη τοῦ Πρακτικοῦ τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου τόν Δεκέμβριο τοῦ 2012, μέ τό ὁποῖο ἀπό τότε ἐπενόησαν τό Σενάριο, πού πρέπει νά ἀκολουθηθῆ γιά νά γίνη πιστευτή ἡ …“πανδημία”!

Τό Σενάριο αὐτό, εἶχε δημοσιοποιήσει ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης στό τεῦχος Μαΐου 2020 τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ» σέ ἄρθρο του μέ τίτλο «Πολυετής ὁ σχεδιασμός τῆς πανδημίας» καί, ἐν συνεχείᾳ, τό εἴχαμε ἀναλύσει ἐκτενέστερα (μέ ἀναφορά στό Γερμανικό πρωτότυπο κείμενο) σέ δικό μας ἄρθρο μέ τίτλο «Τό Γερμανικό Κοινοβούλιο δέν προέβλεψε, ἀλλά σχεδίασε τήν πανδημία!», στό τεῦχος Ὀκτωβρίου 2020, τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ».

Τό ἴδιο Ἰνστιτοῦτο ἀπαγόρευσε καί τήν νεκροψία στά θύματα ἀπό COVID-19, παρ’ ὅτι, σύμφωνα μέ τούς ἰσχύουντες κανονισμούς τῆς ἰατρικῆς, «πρέπει στήν περίπτωση ἐπικινδύνων λοιμώξεων νά γίνουν ὅσο τό δυνατό περισσότερες νεκροψίες, γιά νά βρεθῆ ἡ πραγματική αἰτία θανάτου.» (σελ.26) Παρά τήν ἀπαγόρευση, πραγματοποίησε ὁ καθηγητής κ. Püschel στό Ἁμβοῦργο νεκροψία σέ ὅλα τά θύματα ἀπό Κορώνα καί διεπίστωσε, ὅτι οὔτε ἕνας ἀπ’ αὐτούς ἦταν ὑγιής, ὅλοι εἶχαν τουλάχιστον ἕνα, ἤ περισσότερα ὑποκείμενα νοσήματα, ἐνῷ ἕνας στούς δύο ἦταν καρδιοπαθής!

Παρόμοιες διαπιστώσεις ἔχουμε καί από τήν Ἰταλία. «Πολύ ἐνδιαφέρον προκαλεῖ τό εὕρημα τοῦ κ.Püschel, ὅτι κάθε τρίτος ἀσθενής ἔπασχε ἀπό πνευμονική ἐμβολή. Τέτοιες ἐμβολές προκαλοῦνται συνήθως ἀπό θρομβώσεις στά ἀγγεῖα τῶν κάτω ἄκρων, οἱ ὁποῖες θρομβώσεις, ἀποκολλῶνται καί φράσσουν τούς πνεύμονες. Τέτοιες θρομβώσεις, ἐμφανίζονται ἰδιαίτερα σέ ἡλικιωμένους, ὅταν δέν κινοῦνται ἐπαρκῶς. Κατάκοιτοι ἄνθρωποι διατρέχουν ὕψιστο κίνδυνο. Ἤδη πρίν ἀπό 50 χρόνια περιέγραψαν οἱ κ.Haferkamp καί Matthys στό ἰατρικό περιοδικό Deutsches Ärzteblatt Πνευμονικές ἐμβολές σέ ἀσθενεῖς ἀπό γρίπη. Δέν βλέπουμε ἐδῶ καμία ἰδιαιτερότητα τοῦ SARS-CoV2. Βλέπουμε ὅμως ἡλικιωμένους νά μή βγαίνουν ἀπό τό σπίτι, εἴτε ἐπειδή τούς ἐκφόβισαν, εἴτε ἐπειδή μόνοι τους τηροῦν γιά λόγους ἀσφαλείας τίς ὁδηγίες τοῦ Ἰνστιτούτου Robert Koch:

“Μένουμε σπίτι, ὁπότε εἶναι ἐφικτό!” Προγραμματισμένη ἡ ἔλλειψη κίνησης, προγραμματισμένες καί οἱ θρομβώσεις; Ἀντιθέτως συνέστησε ὁ καταξιωμένος Σουηδός Ἐπιδημιολόγος Johan Giesecke στούς συμπατριῶτες του ὅσο τό δυνατόν περισσότερο καθαρό ἀέρα καί κίνηση! Ὁ ἄνθρωπος ξέρει, τί λέει.» (σελ.27). Ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν θανάτων, ἐπικρατεῑ μεγάλη παραπλάνηση. Δέν γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ θανάτων ἀπό ἤ μέ COVID-19, ἐνίοτε γίνονται τέστ μετά θάνατον, καί ὑπάρχει καί ἡ περίπτωση τοῦ Βελγίου, ὅπου καί χωρίς τέστ, μέ τήν ἁπλή ὑποψία, καταχωρίζονται θάνατοι ὡς ἀπό COVID-19!

Γιά τό θέμα τῶν θανάτων παραπέμπουν οἱ συγγραφεῖς στόν κ. Ἰωαννίδην: «Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχουν ἀκόμα καλοί ἐπιστήμονες στόν κόσμο, ἀκόμα καί ἄριστοι, π.χ. ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Stanford στίς Η.Π.Α., Prof. Dr. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, ἕνας τῶν κορυφαίων ἐπιδημιολόγων τοῦ κόσμου.» (σελ.28) Ὁ κ. Ἰωαννίδης ἀπέδειξε, ὅτι ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν θανόντων ἀπό COVID-19 εἶναι πολύ μικρότερος ἀπό τόν ἀνακοινωθέντα, καί λέγει, ὅτι μᾶλλον δέν θά τόν μάθουμε ποτέ. Ὡστόσο ὑπολόγισε, ὅτι συμπεριλαμβανομένων ὅλων τῶν ἐπίσημα ἀνακοινωθέντων θανάτων ἀπό COVID-19, πάλιν ἀποτελεῖ ἕνα ἐλάχιστο ποσοστό ἐν συγκρίσει μέ τόν συνολικό ἀριθμό τῶν θανάτων. «Γιά τή Γερμανία βγαίνει ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι τό ρίσκο νά πεθάνη κάποιος ἀπό COVID-19 ἀντιστοιχεῖ, γιά ἄτομα κάτω τῶν 65 ἐτῶν, μέ τήν πιθανότητα νά πεθάνη ἀπό ἀτύχημα σέ μία καθημερινή διαδρομή 32 χλμ. μέ τό αὐτοκίνητο. Στήν ὁμάδα ἄνω τῶν 80 ἐτῶν ἀνέρχεται ὁ ἀριθμός στούς 7 ἀνά 10000 ἀνθρώπους, τήν στιγμή πού οἱ ἀντίστοιχοι ἀριθμοί ἀπό καρδιοαγγειακές παθήσεις ἀνέρχονται στούς 550, ἀπό καρκῖνο στούς 300 καί ἀπό ἀναπνευστικά ἄνω τῶν 100.» (σελ.29). Ὑπολογίζεται δέ ὅτι τό ποσοστό γνησίων θανάτων ἀπό COVID-19 κυμαίνεται στό 0,1% μέ 0,4% τῶν μολυσμένων ἀπό Κορώνα, βρισκόμαστε δηλ. στά ἐπίπεδα μιᾶς μεσαίας ἐντάσεως γρίπης, πάντως πολύ πιό κάτω ἀπό τά ἐπίπεδα τῶν ἐτῶν 1995/6, 2002/3 καί 2017/18. (σελ.28, 33). Πολύ αὐστηρά κρίνουν οἱ συγγραφεῖς τήν στάση τῆς Γερμανικῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία, παρά τά διαφορετικά δεδομένα, ἀκολουθεῖ στά πάντα τίς ἀποφάσεις καί τούς περιορισμούς τῆς Ἰταλίας καί Γαλλίας!

Μάλιστα συγκρίνουν τίς μεθόδους, πού μεταχειρίσθηκε ἡ Κυβέρνηση, μέ ἐκεῖνες τῆς πρώην Ἀνατολικῆς Γερμανίας! Κάτω ἀπό τήν ἀπειλή τῶν Μέσων Ἐνημερώσεως, ὅτι σύντομα ἡ Γερμανία θά ἀντιμετωπίσει παρόμοια φαινόμενα μέ τήν Ἰταλία «ἀκούονται οἱ πρῶτες φωνές γιά ἕνα ἐπικείμενο Lockdown, τίς ὁποῖες διέψευσε τό Ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Ὑγείας στίς 14 Μαρτίου 2020: “Προσοχή: Fake-News! Ἰσχυρίζεται καί διαδίδεται ὅτι τό Ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Ὑγείας/ ἡ Ὁμοσπονδιακή Κυβέρνηση θά ἀνακοινώση σύντομα ἰσχυρούς περιορισμούς στήν δημόσια ζωή. Αὐτό ΔΕΝ ἀληθεύει!” Δύο μέρες μετά, στίς 16 Μαρτίου, ἀνακοινώνονται “Ἰσχυροί περιορισμοί” στή δημόσια ζωή. Κάπου τό ἔχουμε ξανακούσει … μάλιστα! “Κανείς δέν ἔχει σκοπό νά κτίση ἕνα τεῖχος”! Μέ αὐτήν τήν φράση ἐξετέθη ὁ τότε πρόεδρος καί Γενικός Γραμματέας τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας Walter Ulbricht ὡς ἕνας ἀπό τούς μεγαλυτέρους ψεῦτες τῆς Ἱστορίας. Στήν ἐποχή τοῦ ἰοῦ Κορώνα πολλά μᾶς θυμίζουν τό ἀπολυταρχικό καθεστώς τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, τά κλειστά σύνορα, οἱ οὐρές ἔξω ἀπό τά καταστήματα καί τά ἄδεια ράφια στά Σουπερμάρκετ.» (σελ.51-52). Καί ὅλα αὐτά «κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς , ἡ ὁποία στή Γερμανία ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν Ἰολόγο, ἕναν κτηνίατρο καί ἕναν οἰκονομολόγο»! (σελ.47).

Τήν ὥρα, κατά τήν ὁποίαν ἐπεβλήθη Lockdown σ’ ὅλη τή Γερμανία, στίς 23 Μαρτίου, «τά κρούσματα ἦταν τόσο λίγα καί τά νοσοκομεῖα τόσο ἄδεια, ὥστε μποροῦσαν νά δεχθοῦν ἀσθενεῖς ἀπό ἄλλες χῶρες» (σελ.57). Ἐπειδή, συγχρόνως, «ἀκυρώθηκαν προγραμματισμένες χειρουργικές ἐπεμβάσεις, καί ἐπειδή πολλοί ἀσθενεῖς ἀπέφευγαν ἀπό φόβο τά νοσοκομεῖα, ἀναγκάσθηκαν πολλές κλινικές νά ἀπασχολοῦν ἰατρούς καί νοσηλευτικό προσωπικό μέ μειωμένο ὡράριο καί μειωμένες ἀποδοχές. Στήν δέ Ἀμερική χιλιάδες ἰατροί τέθηκαν σέ διαθεσιμότητα ἤ καί ἀπολύθηκαν» (σελ.79). Στό τέταρτο κεφάλαιο ἀφιερώνουν οἱ συγγραφεῖς μία παράγραφο στό θέμα τῶν κλινῶν ΜΕΘ (Μονάδων Ἐντατικῆς Θεραπείας) καί ἰδιαιτέρως στό θέμα τῶν ἀναπνευστήρων.

Τονίζουν, ὅτι σέ καμιά περίπτωση ἀντιτίθενται στήν προμήθεια περισσοτέρων ἀναπνευστήρων. Ἐν τούτοις προβάλλουν ἕνα μεγάλο ΑΛΛΑ: «Στήν περίπτωση τῆς COVID-19 συζητεῖται τό θέμα τῆς διασωληνώσεως πολύ ἀντιφατικά. Οἱ θετικές φωνές ἐκ μέρους τῶν ἰατρῶν εἶναι ἐλάχιστες. Διασωλήνωση σημαίνει, ὅτι ὁ ἀσθενής τίθεται σέ τεχνητό κῶμα, δέν ἐπικοινωνεῖ πλέον καί χρειάζεται πλήρη μηχανική ὑποστήριξη. Ὁ ἀναπνευστήρας πιέζει τό ὀξυγόνο μέσῳ ἑνός σωλῆνα μέ μεγάλη πίεση στούς πνεύμονες. Μέσῳ τοῦ σωλῆνα αὐτοῦ εἰσχωροῦν συχνά μικρόβια, πού ὁδηγοῦν σέ θανατηφόρο πνευμονία.

Οἱ ἰατροί τά λένε ἐνδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Ὁ κίνδυνος μιᾶς τέτοιας λοίμωξης αὐξάνεται μέρα μέ τήν μέρα……Γι’ αὐτό μαθαίνουν ὅλοι οἱ ἰατροί, ὅτι μιά διασωλήνωση πρέπει νά γίνη μόνο ὅποτε ἀπαραίτητα χρειάζεται, ἀλλά καί γιά ὅσο τό δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα» (σελ.79).  Ἡ ἐρώτηση εἶναι, «γιατί –παρά αὐτά τά ἰσχυρά δεδομένα– διασωληνώνονται ἀσθενεῖς μέ COVID-19 πολύ νωρίς καί γιά μεγάλο διάστημα, παρ’ ὅτι, σύμφωνα μέ μιά κινεζική μελέτη, 97% τῶν διασωληνωμένων καταλήγουν;» (σελ.80). Ὁ λόγος εἶναι ἡ προστασία τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ. Στήν περίπτωση χορήγησης ὀξυγόνου μέσῳ μάσκας, χωρίς δηλ. διασωλήνωση, μπορεῖ νά ἀπελευθερώνονται ἀερολύματα μικρότερα τῶν 5 μικρομέτρων. «Ὁ Dr. Gerhard Laier- Groeneveld τῆς Πνευμονικῆς Κλινικῆς Neustadt χορηγεῖ σέ ὅλους τούς ἀσθενεῖς ἀπό COVID-19 στήν κλινική του ὀξυγόνο μέ μάσκες, χωρίς καταστολή. Μέχρι τώρα κανείς τῶν ἀσθενῶν του κατέληξε.» (σελ.79).

Τό συμπέρασμα: Ἡ προστασία τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ μέ κατάλληλο ἐξοπλισμό καί ἡ ἀποφυγή τῶν περιττῶν διασωληνώσεων θά μείωναν πολύ τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν. Στά κεφάλαια 5 -7  ἐξετάζουν οἱ συγγραφεῖς τά ληφθέντα μέτρα καί καταλήγουν, ὅτι ἦταν ὑπερβολικά καί προκάλεσαν περισσότερη ζημιά παρά ὠφέλεια. Ἡ ἔλλειψη κινήσεως, ὁ περιορισμός στόν κλειστό χῶρο τοῦ σπιτιοῦ, ἡ κοινωνική ἀπομόνωση καί ἡ οἰκονομική ζημιά, καθώς καί ἡ παραμέληση ἄλλων – μή COVID – ἀσθενειῶν, ὁδήγησαν σέ πολύ μεγαλύτερες ἀπώλειες ἀπό τήν ἴδια τήν λεγομένη Πανδημία. Τά παραδείγματα χωρῶν, πού δέν ἐπέβαλαν ὁλοκληρωτικό Lockdown, παρά μόνο τήν προστασία εὐαισθήτων ὁμάδων, ὅπως ἡ Σουηδία, ἡ Ἰαπωνία, ἡ Ἰσλανδία καί ἡ Νότια Κορέα ἀπέδειξαν, ὅτι ἡ ἀσθένεια δέν προκάλεσε ἐκεῖ χειρότερα ἀποτελέσματα, ἀλλά ἀντιθέτως, οἱ συνεπακόλουθες ζημιές σέ ἄλλους τομεῖς ἦταν πολύ περιορισμένες. Στό κεφάλαιο 7, στήν ἐρώτηση, ποιά μέτρα θά ἦταν τά σωστά, ἀπαντοῦν οἱ συγγραφεῖς πολύ ξεκάθαρα: «Μιά ἀποτελεσματική προστασία τῶν ὁμάδων ὑψηλοῦ κινδύνου, ἰδιαίτερα τῶν γηροκομείων. ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.» (σελ.113).

Στό ἴδιο κεφάλαιο ἀσχολοῦνται καί μέ τό θέμα τοῦ ἐμβολίου. Ἐπισημαίνουν, ὅτι οἱ βλάβες ἑνός ἐμβολίου θά εἶναι ὁπωσδήποτε μεγαλύτερες ἀπό τίς ὠφέλειες. «Τονίζουμε: ὑπάρχουν πολλά ἐμβόλια, τά ὁποῖα ἔχουν νόημα. Τά ἐμβόλια κατά τῶν ἰῶν τῆς οἰκογενείας Κορώνα σίγουρα δέν ἀνήκουν σ’ αὐτήν τήν κατηγορία.» (σελ.119). Οἱ συγγραφεῖς παραπέμπουν καί στην ἐσπευσμένη παραγωγή ἐμβολίου κατά τῆς γρίπης τῶν χοίρων (Η1Ν1) τό 2009. Ἡ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ ἀρνήθηκε τότε νά ἐμβολιασθῆ, μέ ἀποτέλεσμα ἑκατομμύρια ἀχρησιμοποιήτων δόσεων νά μαζευθοῦν καί νά ἀνακυκλωθοῦν στό κέντρο ἐπεξεργασίας ἀπορριμάτων Magdeburg. Κι’ ὅμως! Οἱ Φαρμακοβιομηχανίες εἶχαν κερδίσει 18 δισεκατομμύρια Δολλάρια! Τό βιβλίο ἀσχολεῖται μέ τό ὅλο θέμα, βάσει τῶν μέχρι τόν Μαϊο 2020 γνωστῶν δεδομένων. Οἱ συγγραφεῖς κατηγορήθηκαν, ὅτι ἀντιμετωπίζουν τά μέλη τῆς ἐπίσημης ἐπιτροπῆς τῶν ἐπιστημόνων στή Γερμανία, ἰδιαίτερα τόν πρόεδρό της, τόν κ. Dr. Drosten, μέ περιφρονητικό καί εἰρωνικό ὕφος καί χαρακτηρίσθηκαν ὡς συνωμοσιολόγοι.

Μέ αὐτόν τόν χαρακτηρισμό ἐτέθηκαν ἀπό τούς κρατικοδιαίτους “ἐπιστήμονες” στό περιθώριο, ὅπως συμβαίνει δυστυχῶς σέ ὅλον τόν κόσμο. Λές καί πταίουν ἐκεῖνοι πού ξεσκεπάζουν μιά συνωμοσία, καί ὄχι οἱ ἴδιοι οἱ συνωμότες, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς καί ἐντελῶς ἀναίσχυντοι, διακηρύττουν τά δόλια σχέδιά τους – ἀνενόχλητοι. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; Πολύ ἁπλᾶ: Ὁ κόσμος κοιμᾶται, θεωρεῖ μέσα στήν ἀφέλειά του τίς συνωμοσίες αὐτές ὡς ἐπιστημονική φαντασία! Οἱ συγγραφεῖς ἐλπίζουν, ὅτι μέ αὐτό τό βιβλίο συνεισφέρουν στό νά ξυπνήσουν τούς ἀναγνῶστες ἀπό τόν λήθαργο καί τήν ἀφέλειά τους.

Αὐτά ὅμως δέν ἀρέσουν στούς πολιτικούς καί τά φερέφωνά τους. Προσπαθήσαμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς συγγραφεῖς, σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου στό πρῶτο ἐσώφυλλο: «Ὁ Ἐκδοτικός Οἶκος καί οἱ συγγραφεῖς του θά εἶναι εὐγνώμονες γιά ἀντιδράσεις, ὑποδείξεις ἤ σχόλια.

Παρακαλοῦμε νά ἀπευθυνθῆτε σχετικῶς στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση verlag@goldegg-verlag.com.» Τό μήνυμα, τό ὁποῖο στείλαμε, ἔμεινε ὡστόσο ἀναπάντητο. Στή συνέχεια προσπάθησα νά ἐπικοινωνήσω τηλεφωνικῶς μέ τόν ἐκδότη. Τό τηλέφωνο τοῦ Βερολίνου ἦταν ἐκτός λειτουργίας. Τελικῶς κατόρθωσα νά μιλήσω μέ τό παράρτημα τοῦ ἐκδότη στή Βιέννη. Μοῦ εἶπαν ὅτι αὐτή ἡ ἠλεκτρονική διεύθυνση δέν λειτουργεῖ πλέον καί μοῦ ἔδωσαν ἄλλη ἠλεκτρονική διεύθυνση, στήν ὁποία ἔστειλα τό ἴδιο μήνυμα, παρακαλῶντας νά μοῦ δώσουν κάποια στοιχεῖα ἐπικοινωνίας μέ τούς συγγραφεῖς. Ἔλαβα τήν ἀπάντηση, ὅτι θά προωθήσουν τό μήνυμά μου στόν κ. Bhagdi.

Ἀπό τίς 16 Ἰανουαρίου μέχρι σήμερα δέν ἔλαβα καμία ἀπάντηση! Ἔτσι – φαίνεται – λειτουργεῖ ἡ λογοκρισία στήν Νέα Ἐποχή!Τό βιβλίο, τῶν κορυφαίων ἐπιστημόνων Dr. Sucharit Bhakdi καί Dr. Karina Reiss, παρ’ ὅτι σέ χρόνο μηδέν ἔγινε «Best Seller» στήν Γερμανία, ξαφνικά …ἐξαφανίσθηκε ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα της! Εὐτυχῶς, κάποιοι φρόντισαν νά μᾶς τό προμηθεύσουν. Τό μεταφράσαμε καί παρουσιάζουμε ἀποσπάσματά του μέ σκοπό νά κάνουμε καί ὅλους ἐσᾶς, τούς ἀναγνῶστες μας, κοινωνούς τῆς Ἀλήθειας!
https://www.agnikolaos.gr/

πηγή