Προφητείες

Επιγραφή στον τάφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου προλέγει τα γεγονότα 17 αιώνων και την επιστροφή των Ελλήνων στην Πόλη