Ορθοδοξία

Φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του Αγίου Νικηφόρου

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος σέ νεαρή ἡλικία, στήν Ἀλεξάνδρεια.

Ο Άγιος Νικηφόρος σε νεαρή ηλικία στην Αλεξάνδρεια

 

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος μοναχός, στήν Χίο.

Ο Άγιος Νικηφόρος μοναχός στην Χίο

 

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὡς μοναχός μέ τόν Γέροντά του, ἅγιο Ἄνθιμο τῆς Χίου.

Ο Άγιος Νικηφόρος με τον γέροντά του Άγιο Άνθιμο της Χίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ

Ο Άγιος των λεπρών

 

Οἱ δύο Ἅγιοι μέ τροφίμους τοῦ Λωβοκομείου τῆς Χίου.

Οι δύο Άγιοι με τρόφιμους του Λωβοκομείου της Χίου

 

Ὁ ἅγιος Νικηφόρος στά τελευταῖα του χρόνια,
στό κελλάκι του, στόν Νοσοκομεῖο Λοιμωδῶν Νόσων Ἁγίας Βαρβάρας Ἀθηνῶν.

Ο Άγιος στα τελευταία χρόνια της ζωής του στο νοσοκομείο Λοιμωδών νόσων στην Αθήνα.

 

 

 

πηγή