Όμορφα μηνύματα

Για έναν ευτυχισμένο γάμο κατά Θεόν…

Ποτὲ μὴ κατηγορήσης καὶ ἀποπάρης τὸν ἄνδρα σου γιὰ κάτι πού ἔκανε στραβό. Οὔτε πάλι γιὰ τὴν ἀδράνειά του, ἔστω κι ἂν τὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι αὐτὸ πού ἤθελες ἐσύ. Γιατὶ ὁ διάβολος εἶναι αὐτός, πού μπαίνει ἐμπόδιο στὴν ὁμοψυχία τῶν συζύγων….
Νὰ ἔχετε κοινὰ τὰ πάντα καὶ τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες. Γιατὶ ὁ γάμος ὅλα σᾶς τὰ ἔκανε κοινά. Κοινὲς καὶ οἱ φροντίδες, γιατὶ ἔτσι τὸ σπίτι θὰ στεριώση.
Νὰ συμβάλλης ἐκφράζοντας τὴ γνώμη σου, ὁ ἄνδρας ὅμως ἂς ἀποφασίζη.

Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος