Επίκαιρα

H Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου και το Ποιμαντικό του Α.Π.Θ. … στο οικουμενιστικό Πρόγραμμα Educ8!

Πιλοτικό εὐρωπαϊκό πρόγραμμα
στό ὁποῖο συμμετέχουν
το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
του Α.Π.Θ. 
και η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου,
μπολιάζει μέ μπόλικο οἰκουμενιστικό “πνεῦμα”
τούς μαθητές καί φοιτητές ἀπό νεαρή ἡλικία,
ὥστε νά ἀλλοιωθοῦν-παραμορφωθοῦν πνευματικά
καί νά τούς ἀποτελειώσει ὀρθόδοξα!!!
Οἱ ἔξω καί ὁ ἔξω ἀπό δῶ κάνουν τήν δουλειά τους.
Ἡ Θεολογική (;) Σχολή καί τό Ποιμαντικό (;) 
τοῦ Α.Π.Θ.
καί ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν (;) Σπουδῶν Βόλου
γιατί πετᾶνε στόν οἰκουμενιστικό Καιάδα
τά ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα;
“πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
 βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα 
ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν”
(Ματθ. 28. 19-20) 
Ἀντί νά ἐκπληρώνουμε τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ
καί νά διδάσκουμε τήν ἀλήθεια 
στούς ἄθεους, αἱρετικούς κι ἑτερόθρησκους,
“Ὀρθόδοξοι” κακόδοξοι κληρικοί καί λαϊκοί (θολολόγοι)
πετᾶνε τά παιδιά μας στό στόμα τοῦ λύκου! 
 

Σε επαφή φέρνει τους μαθητές με τα διάφορα θρησκεύματα (Ιουδαϊσμός, Ορθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός, σουνιτικό Ισλάμ αλλά και την μη-ομολογιακή ηθική) η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου με το Πρόγραμμα Educ8.

Από τις αρχές του 2020, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Educ8, ένα διεπιστημονικό πολυπολιτισμικό πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη της θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης και πόλωσης των νέων της Ευρώπης που θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2021 και αποτελεί ουσιαστικά μια παρέμβαση μέσω της θρησκευτικής εκπαίδευσης

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τα διάφορα θρησκεύματα και επιμέρους ομολογίες (Ιουδαϊσμός, Ορθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός, σουνιτικό Ισλάμ αλλά και την μη-ομολογιακή ηθική), τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο διαπροσωπικής επαφής, οικοδομώντας γέφυρες γνωριμίας και επικοινωνίας αντί για τείχη άγνοιας, μίσους και προκαταλήψεων. 

Στην πιλοτική φάση του, το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε επιλεγμένα γυμνάσια ευρωπαϊκών χωρών, στα οποία συνυπάρχουν μαθητές από τις προαναφερθείσες θρησκευτικές παραδόσεις, σε σχολεία φυλακών ανηλίκων και σε χώρους κοινωνικής εργασίας. Στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει θα διανεμηθεί για περαιτέρω αξιοποίηση στα αρμόδια υπουργεία παιδείας. 

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στο γεγονός ότι όλες οι μεγάλες θρησκείες στη βάση τους διακηρύσσουν την ευσπλαχνία, τη συμφιλίωση και την αποδοχή του διαφορετικού, παρά το γεγονός ότι, στην πορεία, σε πολλές περιπτώσεις τα θρησκεύματα έχουν απομακρυνθεί από αυτή την αντίληψη. Καθώς οι τρόποι σκέψης διαμορφώνονται σε νεαρή ηλικία, το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούνται εκτενώς πολυμέσα, αφηγηματικές και διαδραστικές τεχνικές, ώστε το υλικό να είναι ευχάριστο και ελκυστικό για τους μαθητές και να μπορεί να διδαχτεί και εξ αποστάσεως.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συμμετοχή οργανισμών από το Βέλγιο, την Σλοβενία, την Φινλανδία, την Γερμανία και την Ελλάδα. Από την Ελλάδα, οι φορείς που συμμετέχουν είναι το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. και η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, η οποία είναι επιφορτισμένη και με την υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία. Στην Ελλάδα πάντα, η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι –εκπαιδευτικοί, μαθητές, θρησκευτικοί λειτουργοί κλπ– που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Educ8 μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, είτε στα τηλέφωνα 2421093553 και 6974941889, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acadimia.org, είτε στη σελίδα της Ακαδημίας στο Facebook (Volos Academy for Theological Studies).

Πηγή:

https://csrindex.gr/