Όμορφα μηνύματα

Η ασθένεια είναι εκ των ωραιοτέρων δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο

Δείτε ένα παράξενο πράγμα. Ο Θεός ενώ έπλασε τον άνθρωπο υγιέστατο, ενώ θέλει την χαρά και την ειρήνη του, δίνει την ασθένεια. Γιατί; Διότι όταν ο άνθρωπος την ασπαστεί, όταν την αγαπήσει, όταν βγάζει από την ασθένειά του θετικά συμπεράσματα, όταν εξ αιτίας της παραδίδεται στον Θεό, τότε η ασθένεια γίνεται το γρηγορότερο μέσο για την κατάκτηση της αληθείας και της σωτηρίας.
Γι αυτό ο Θεός, ως καλός παιδαγωγός, όταν έχουμε αμαρτίες και μάλιστα κρυφές, μας χτυπάει με αρρώστιες, για να μην τιμωρηθούμε στην άλλη ζωή. Στους ανθρώπους δε που έχουν κρυφή αγιότητα δίνει επίσης αρρώστια, για να μην απολαύσουν τον μισθό τους εδώ στη γη, αλλά στην αιωνιότητα.
Εν τέλει η ασθένεια είναι εκ των ωραιοτέρων δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι προτιμότερη ακόμη και εκ των εφετών, εκ των πνευματικοτέρων επιθυμιών της καρδιάς του.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ