Ορθοδοξία

Η λέξη ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ εκφράζει την άχρονο Γέννηση

«Ούτω γαρ ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον». (Ιω. Κεφ γ’ 16)
Αποδεικνύει την μεγίστη αγάπη του Θεού προς τον κόσμο και συγχρόνως αποκαλύπτει μέγα μυστήριο, την σχέση του απεσταλμένου προς τον αποστείλαντα.

Η λέξη ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ εκφράζει την άχρονο γέννηση από τον Πατέρα του υιού και λόγου, το ομοούσιο «τη θεία ουσία» του Πατέρα και την μοναδική γέννηση.

Η λέξη «έδωκεν» εκφράζει της θείας αγάπης το άπειρο βάθος.

«ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον» (Ιω. Κεφ γ’ 16)
Ο Ιησούς όταν αρχίζει να λέγει περί Ουρανίων προς τον Νικόδημο προβαίνει από αποκάλυψη εις αποκάλυψη με το στίχο αυτό αποκαλύπτει τον βαθμό και το βάθος της αγάπης του Θεού προς τον κόσμο, την σχέση του υιού του ανθρώπου προς τον Θεό Πατέρα, το ομοούσιο της ουσίας του Πατρός και του Υιού, την μοναδική γέννηση του Υιού, τον σκοπό της αποστολής αυτού, την θέση του Υιού στον κόσμο ως κέντρου σωτηρίας, την απόλυτον ανάγκη της προς αυτόν πίστης προς σωτηρία εις ζωήν αιώνιο και την απώλεια των μη πιστευόντων σε αυτόν.

Άγιος Νεκτάριος

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!