Όμορφα μηνύματα

Κι όμως το κοριτσάκι κρατούσε ομπρέλα με λιακάδα…

Κάποτε, σέ μιά περιοχή γιά καιρό δέν εἶχε βρέξει καθόλου. Ὁ ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ κάλεσε τούς πιστούς γιά λιτανεία, καί νά στείλει ἔτσι ὁ Θεός βροχή.
Ἀνάμεσα στούς πιστούς ἦταν καί ἕνα κοριτσάκι, πού κρατοῦσε μία ὀμπρέλα, πιό μεγάλη ἀπό τό μπόϊ της. Παραξενεμένος ὁ παππούς τῆς εἶπε:
– Κορούλα μου, μέ τέτοια λιακάδα κρατᾶς ὀμπρέλα; Τό ἀθῶο κοριτσάκι, τόν κοίταξε στά μάτια καί τοῦ εἶπε:
– Μά παπποῦ μου, δέν ἤρθαμε νά προσευχηθοῦμε νά βρέξει; Κόκκαλο ὁ παππούς!

~ Ἀπάνθισμα ὁμιλιῶν Δημητρίου Παναγοπούλου