Ορθοδοξία

Με την ἀγία του Άνάστασι, μᾷς ἐξησφάλισε καί τή δική μας ἀνάστασι

”Ό Κύριός μας Ίησοῦς Χριστός νίκησε τόν θάνατό μας. Μέ τήν ἀγία του Άνάστασι, μᾷς ἐξησφάλισε καί τή δική μας ἀνάστασι. Κάθε ἑβδομάδα, κάθε Κυριακή, ᾑ Θεία Λειτουργία, μαζί μέ τήν Άνάστασι τοῦ Χριστοῦ, μᾶς θυμίζει καί τή δική μας ἀνάστασι, μᾶς δίνει τήν πρόγευσι τῆς οὐράνιας ζωῇς, πρός τήν ὁποία ὁδεύουμε μές ἀπο τίς θλίψεις τῇς ἐδω κάτω συντόμου ζωῇς μας. Γιά τόν ἀληθινό χριστιανό, ὁ θάνατος εἶναι σάν ἕνας ὕπνος ἕως τήν ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως ᾔ σάν μία γέννησις σέ καινούργια ζωή. Γιά νά ἀξιωθοῦμε αὐτή τήν αἰωνία καί μακαρία ζωή, ᾄς στολίσουμε τόν ἑαυτο μας μέ τίς ἀρετές καί ἄς μήν κλαῖμε ἀπαρηγόρητα γιά τόν ὑλικό θάνατο. «Χριστός ἀνεστη ἐκ νεκρῷν, θανάτω θάνατον πατήσας καί…ζωήν χαρισάμενος».”

∽ Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!