Ορθοδοξία

Μέθοδος εργασίας

Μας την υποδεικνύει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής με τα εξής:

Ένωσε με την γνώσιν την αγάπην και θα γίνεις απλός, χωρίς να φουσκώνεις από υπερηφάνεια και καλός διαχειριστής των πνευματικών χαρισμάτων.

Τότε και τον εαυτό σου θα οικοδομήσης πνευματικώς και όλους όσοι σε πλησιάζουν.

Ως εξής δε οικοδομεί η αγάπη:
ο άνθρωπος δηλαδή, που αγαπά κατά Χριστόν, δεν φθονεί, ούτε πικραίνεται από τους φθονερούς ανθρώπους, ούτε και προκλητικως γνωστοποιεί εις τους ανθρώπους, οτιδήποτε χάρισμα έχει, που είναι δυνατόν να φθονησουν οι άνθρωποι, ούτε ποτέ σκέφτεται, δια τον εαυτόν του, ότι έχει ήδη εννοήσει την αληθή γνώσιν και τέλος ομολογεί χωρίς να εντρεπεται, όσα δεν γνωρίζει.

Τοιουτοτρόπως ο άνθρωπος καθιστά τον νουν του απλον και ταπεινόφρονα και συνεχώς τον προετοιμάζει, ώστε να προκοπτει εις την μυστικήν γνώσιν.
Μέγα το θαύμα της κατά Θεόν αγάπης!

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!