Ορθοδοξία

Μη βιάζεσαι να δημιουργήσεις φιλικούς δεσμούς

Αν όμως δημιουργήσεις, να διατηρείς αδιάλυτο το δεσμό με κάθε τρόπο, βασταζοντας όλο το βάρος του πλησίον, εκτός αν τούτο έχει ως συνέπεια κάποιο κίνδυνο για την ψυχή σου…
Να κάνεις φίλους εκείνους που διατήρησαν πάντοτε ειλικρινή τη φιλία τους προς τους άλλους, και δεν τους είδαν με μάτι ζηλοτυπίας, όταν ευτυχούσαν ,ούτε αδιαφόρησαν, όταν δύστυχουσαν.
Γιατί πολλοί πρόσφεραν συνδρομή και βοήθησαν τους φίλους, όταν δυστυχούσαν, όταν όμως ευτυχούσαν, δεν μπορούσα να βλέπουν την ευτυχία τους, κι εκείνους που δεν τους δεν τους φανέρωσε ο καιρός της συμπάθειας αν ήταν πραγματικοί φίλοι ή όχι, τους ανακάλυψε το πάθος του φθόνου. Να κάνεις λοιπόν φίλους όχι τους φαύλους, αλλά τους άριστους, να μη ζητάς όμως να ακούς τα ευχάριστα από τους φίλους, να ζητάς καλύτερα να ακούς τα αληθινά.

Μέγας Φώτιος