Όμορφα μηνύματα

Μόρφου Νεόφυτος: Αυτά που ζούμε φέτος σας κούρασαν. Τι ακολουθεί;