Επίκαιρα

Νιγηρίας Αλέξανδρος: Θρησκευτικά αναλφάβητοι όσοι υποστηρίζουν ότι δεν κολλάς κορωνοϊό από την Θεία Κοινωνία. Ο ίδιος ξεχνά ότι, «όπου γάρ βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξις»

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νιγηρίας παρεχώρησε συνέντευξιν, εις τήν οποίαν διαφαίνεται ότι δέν έχει κατανοήσει βασικά σημεία τής Ορθοδόξου θεολογίας

Ο Σεβασμιώτατος μεταθέτει εις τόν χώρον τής εσχατολογίας τήν επίδρασιν τής Ακτίστου Χάριτος, δηλαδή κατά τήν άποψίν του εις τό παρόν ο βίος εκτυλίσσεται πάντοτε καί απαραβάτως υπό τούς νόμους τής φθοράς, χωρίς νά δέχεται ότι, «όπου γάρ βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξις», σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ορθόδοξο Τύπο

Παραλλήλως καίτοι ανήκει εις τό Πατριαρχείον Αλεξανδρείας θεωρεί ως γνώμονα τάς οδηγίας τού Πατριάρχου Κων/λεως, πού «αφήνει στή διακριτική ευχέρεια τών κατά τόπους επισκόπων νά φροντίσουμε γιά τό πώς θά διαχειριστούμε τίς ακολουθίες»!

Έπειτα από αυτό δέν μάς προξενεί εντύπωσιν ότι ήλλαξε τόν τρόπον μεταδόσεως τής Θείας Κοινωνίας ούτε ότι θεωρεί επαρκές τό νά μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία διά τής τηλοψίας! Από ποίον προσπαθεί νά «προστατεύσει τό δικό του ποίμνιο», από τόν Χριστόν; Παραθέτομεν ολίγα αποσπάσματα πρός κρίσιν τών αναγνωστών, ως εδημοσιεύθησαν εις τήν εφημερίδα «Καθημερινή» τής 27ης Δεκεμβρίου 2020:

«Όσο γιά τή γενικότερη συζήτηση περί τού δήθεν απρόσβλητου από τόν ιό στό εσωτερικό τών ναών καί κατά τό μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας, τόνισε: «Πρέπει νά απαντήσει η άλλη πλευρά, εκείνη πού βλέπει διωγμούς, κατακόμβες, πού θέλει νά βουτήξουμε τό λάβαρο τής Αγίας Λαύρας καί νά βγούμε στούς δρόμους, σέ μία πάρα πολύ απλή καί αγαθή ερώτηση: μέσα στήν εκκλησία η κτιστότητα (σ.σ.: ο γήινος, ο ανθρώπινος χαρακτήρας) καταργείται; Αναιρείται;

Έχω τήν αίσθηση πώς όχι. Γιατί άν αναιρείται, τότε δέν θά έπρεπε κανένας από εμάς νά πεθαίνει. Θά έπρεπε εκατομμύρια άνθρωποι από συστάσεως τής Θείας Ευχαριστίας νά είχαν παραμείνει ζωντανοί. Καί όμως μπαίνουμε, λειτουργούμε, μεταλαμβάνουμε, ξέρουμε ότι μεταλαμβάνουμε σώμα καί αίμα Χριστού, όχι κάτι συμβολικό, αλλά ουσιαστικό.

Αλλά ξέρουμε καί κάτι άλλο, τό οποίο, ωστόσο, στό πλαίσιο τού θρησκευτικού αναλφαβητισμού πού επικρατεί, διαφεύγει από τούς περισσότερους: ότι τό φάρμακο τής αθανασίας καί όλα αυτά πού γνωρίζουμε έχουν εσχατολογική έννοια.

Μήπως έχουμε καθήκον νά εξηγήσουμε περισσότερα πράγματα, λόγω θρησκευτικού αναλφαβητισμού, στούς απλούς ανθρώπους; Στούς ιερωμένους, μηδέ καί επισκόπων εξαιρουμένων; Μήπως η θεολογική τους κατάρτιση είναι ελλιπής; Μήπως πρέπει νά ξανακαθίσουμε στά θρανία πρώτα καί καλύτερα οι επίσκοποι;

Εγώ δέν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα νά προχωρήσω κάποια πράγματα τά οποία ίσως στήν Ελλάδα νά μή τά αποδέχονταν. Μέ αφήνει αδιάφορο, διότι εκείνο πού μέ κάλυψε ήταν όχι μόνον η ανθρώπινη συνείδησή μου, αλλά καί η ίδια η θέση τού Οικουμενικού Πατριάρχη νά γίνουν απολύτως σεβαστοί οι κατά τόπους νόμοι καί τά πάντα όσα πρέπει, γιά νά προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Αυτό τά λέει όλα καί αφήνει στή διακριτική ευχέρεια τών κατά τόπους επισκόπων νά φροντίσουμε γιά τό πώς θά διαχειριστούμε τίς ακολουθίες

Δέν υπάρχει Εκκλησία χωρίς τό μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας. Έχω τή βεβαιότητα ότι κανείς απ όσους θεώρησαν ότι πιθανόν θά πρέπει νά αλλάξει, έστω περιοδικά αυτή τήν εποχή, ο τρόπος μετάδοσης τής Θείας Ευχαριστίας δέν αμφισβήτησε ούτε τό μυστήριο, ούτε τήν ιερότητά του, ούτε τή θεολογική του ερμηνεία. Γιά τό μέσο μετάδοσης έγινε η συζήτηση. Εγώ επέλεξα τή μέθοδο τής έκχυσης τής Θείας Κοινωνίας στό στόμα τών πιστών μέ τό κοχλιάριο καί θεωρώ ότι στή συγκεκριμένη περίπτωση γιά εμάς εκεί λειτούργησε. Έριχναν οι ιερείς τή μεταλαβιά μέ τό κουταλάκι χωρίς νά τό ακουμπάνε στό στόμα.

Σέ άλλα μέρη, όπως στή Γερμανία, ο επίσκοπος έκανε εμβάπτιση στό ψωμί, τό απέθετε σέ ένα πιάτο μπροστά καί τό έπαιρνε ο πιστός μέ τά χέρια του. Τόν κατηγόρησαν γι αυτό, όπως μπορεί νά κατηγορήσουν κι εμένα. Μέ αφήνει αδιάφορο, γιατί κάθε Εκκλησία κοιτάζει πώς θά προστατεύσει τό δικό της ποίμνιο. Δέν υπάρχουν υπερεπίσκοποι πού κρίνουν τούς πάντες καί τά πάντα

Τώρα, από τόν Μάρτιο πού κλείσαμε τίς εκκλησίες, ο καθεδρικός ναός τού Λάγος έκανε διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση τής Θείας Λειτουργίας, λειτουργούσα κι εγώ. Δέν υπήρξε Κυριακή πού νά τούς αφήσουμε δίχως Θεία Λειτουργία».

 

 

πηγή