Ορθοδοξία

«Ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως εὑρήσει στήριγμα».

Εκείνος ο οποίος ανταποδίδει ευγνωμοσύνη και χάριν για τις ευεργεσίες, που έλαβε, θα μνημονεύεται και στο μέλλον. Σε καιρό δυστυχίας και θλίψεως θα βρει βοήθεια.

Σοφ. Σειρ. γ΄ 31

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!