Ορθοδοξία

Ο Κύριος κατέβηκε στον κόσμο για τους αμαρτωλούς…

Παρακαλώ να μην απελπίζεστε και να μήν χάνετε την ελπίδα της σωτηρίας σας, αφού ο Κύριος όχι για χάρη των πιστών, αλλά για χάρη των αμαρτωλών από τους ουρανούς κατέβηκε στη γη για να τους σώσει, γι’αυτό και εσάς (και μαζί και εμένα τον αμαρτωλό) θα σώσει.
Το ότι τώρα δεν ζούμε όπως οι αρχαίοι πατέρες και μητέρες, πρέπει στην σκέψη να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας και να πούμε:
« αλίμονο, αλίμονο στην αδράνεια μας, στην τεμπελιά μας, στην ανυπομονησία μας» και ούτω καθ’ εξής και «θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει…» (Ψαλμ. 50, 19).

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!