Ορθοδοξία

Ο Παππούς μου ήταν διάκονος του Αγίου Νεκτάριου

Μοναχός διηγείται τα όσα έζησε ο παππούς του δίπλα στον Αγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως. πηγή