Ορθοδοξία

Ο ρόλος της φιλίας στην ζωή μας

Ή φιλία είναι πιο δυνατή από τη συγγενική αγάπη, διότι ή μεν συγγενική αγάπη είναι έργο ανάγκης, ή φιλία όμως βασίζεται στη θέληση.
Ή φιλία υπαγορεύει ευλάβεια προς τα ιερά των φίλων, αγνότητα στη συμπεριφορά, ακεραιότητα στα ήθη, πίστη στον χαρακτήρα, σταθερότητα στις αποφάσεις, ειλικρίνεια στους λόγους, θάρρος στο να ειπωθούν τα ορθά και ωφέλιμα και στο να λέγεται ή αλήθεια.
Ή φιλία είναι το στήριγμα για την ευτυχία δύο αγαθών ανθρώπων, γιατί μόνο μεταξύ αγαθών ανθρώπων μπορεί να αναπτυχθεί ή αληθινή φιλία.

Άγιος Νεκτάριος