Ορθοδοξία

Οι 33 ευχές για το 33άρι κομποσχοίνι

Δείτε 33 προσευχές για το 33αρι κομποσχοίνι στις οποίες μπορεί να ανατρέχει πρωί και βράδυ κάθε χριστιανός καθώς προσεύχεται με το κομποσχοίνι στο χέρι του και να κάνει στον κάθε κόμπο μία από τις παρακάτω προσευχές.

1.Μνήσθητι Κύριε υπέρ ειρήνης του κόσμου.

2.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την Εκκλησία και την Ορθοδοξία μας.

3.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Επίσκοπο μας και την συνοδεία αυτού.

4.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους απανταχού γης Ορθοδόξους κληρικούς και λαϊκούς.

5.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Πνευματικό μας Πατέρα και την συνοδεία αυτού.

6.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Στρατό και τα Σώματα Προστασίας.

7.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους άρχοντας του έθνους μας.

8.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους μισούντας, αγαπώντας και προσευχομένους υπέρ ημών.

9.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους γονείς, αναδόχους και διδασκάλους μας.

10.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους κατά σάρκα και κατά πνεύμα αδελφούς και συγγενείς μιας.

11.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ηλικιωμένους και τούς απομονωμένους ανθρώπους.

12.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τα βρέφη, τούς απροστάτευτους και αδυνάτους.

13.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την μαθητεύουσα νεολαία μας.

14.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους έφηβους νέους και νεανίδες μας.

15.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ναρκομανείς, αλκοολικούς και καπνίζοντες.

16.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τάς συζυγίας των Ορθοδόξων οικογενειών.

17.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τις κυοφορούσες αδελφές μας.

18.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τις χήρες και τα ορφανά.